תשלום מאובטח

   

לתשומת ליבך:


הנך עומד/ת לבצע תשלום מאובטח באמצעות האינטרנט.
לחיצה על כפתור "המשך" משמעותה שקראת בעיון והסכמת לכל תנאי השימוש המפורטים בדף זה.
תנאי שימוש:

1. המידע המופיע באתר זה הנו מידע כללי, ובשום מקרה אינו מהווה ואף אין להתייחס אליו כאל ייעוץ משפטי. בכל מקרה ספציפי יש לפנות למומחה לשם קבלת ייעוץ משפטי נפרד, המבוסס על עובדות ונסיבות המקרה.

2. בעוד משרדנו שואף לדאוג לכך שהמידע הכלול באתר יהיה נכון ומדויק, איננו מקבלים על עצמנו אחריות כלשהי, במפורש, או מכללא לדיוקו, ואיננו לוקחים על עצמנו אחריות לטעויות ו/או השמטות.

3. משרדנו לא יהיה אחראי בשום נסיבות לנזקים כלשהם מכל סוג, כתוצאה מהגלישה או חוסר האפשרות לגלוש באתר, או מהשימוש או הימנעות מהשימוש באתר.

4. הצגת המידע באתר ו/או העברת מידע מהאתר או אליו, אינם מהווים יחסי עו"ד - לקוח. בעוד משרדנו ישמח לקבל פניות בעל פה או בכתב, אין להתייחס אל פניות כאמור, מבססות יחסי עו"ד לקוח, אלא רק לאחר שנחתם הסכם פורמלי בין הצדדים, המבסס יחסים אלה.

5. הננו מבקשים שלא להעביר אלינו כל מידע, אותו הגולש מחשיב או רואה כסודי או רגיש מבחינתו, עד אשר יחסי עו"ד - לקוח התבססו באמצעות חוזה פורמלי.

 

6. אנו לא נהיה אחראיים לנזק כלשהו מכל סוג שהוא, העלול להיגרם לגולש עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר, או עקב הגישה לאתר.

 

7. אנו מבקשים להפנות את תשומת הלב של גולשי האתר כי חלק מהמידע והמסמכים המובאים באתר לקוחים או מבוססים על מקורות שאינם בשליטת המשרד, כולם או חלקם, ולפיכך איננו יכולים להיות אחראיים על תוכנם או דיוקם. בכל מקרה הננו מדגישים כי אין להתבסס על האמור בדפי האתר, במקום עצה מקצועית, משפטית, מסחרית או אחרת, לפי הנסיבות.

 

8. קיים סיכון של חדירה בלתי חוקית או אחרת, על ידי צדדים שלישיים, למאגרי הנתונים של האתר. אנו לא נהיה אחראיים לנזקים כלשהם בעקבות חדירה או פריצה כאמור, ו/או על העברת מידע אודות הגולש, או מידע שנמסר על ידו כתוצאה מחדירה כאמור.

 

9. האפשרות הניתנת לגולשים לשלם באמצעות האתר, ניתנת כשירות, לשימוש או אי שימוש, על פי שיקול דעתם, וללא כל נטילת אחריות מצד משרדנו. משרדנו לא יהיה אחראי בשום מקרה לנזק כלשהו שיגרם למשלם ו/או למי מטעמו, כתוצאה מביצוע תשלום באמצעות האתר ו/או מסירת מידע המאפשר את התשלום.

 

10. למשרדנו זכות יוצרים בכל התכנים המופיעים באתר.

 

11. השימוש באתר מהווה הסכמת הגולש לתנאים הנ"ל, כפי שיתוקנו ויעודכנו על ידנו מעת לעת.
 

 
רח' דרך מנחם בגין 55, תל אביב- 67133
טל. 03-5610454 פקס. 03-5610455
משרדנו חבר בארגונים הבינלאומיים:
 
  משרדנו מיוצג במדינות אלו:
Guyana Isle of Man Macedonia Mali Malta Martinique Mauritania Mauritius Namibia Netherlands New Zealand Nigeria Norway Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Puerto Rico Romania Russian Federation Salvador Samoa Senegal Singapore South Africa Spain Sri Lanka Swaziland
 
     

בניית אתרים - ג'ינט פיתוח