דחיית טענת חריגה מהרשאה בחתימה על שיק

   

משרדנו הגיש בשם לקוחה בקשה לביצוע שיק בלשכת ההוצל"פ. להגנתו טען הנתבע כי למרות העובדה שפרטיו היו מוטבעים בפינה העליונה הימנית של השיק,הוא לא נחתם על ידו אלא ע"י אביו שלו נתן הנתבע יפוי כח לפתיחת חשבון על שמו. לדברי הנתבע החשבון נועד לצורךרכישת דירה עבור הנתבע ורעייתו בלבד, ולא לצורך בצוע תשלומים אחרים שנעשו ע"י האב. הנתבע טען כי לא היה בארץ בעת משיכת השיק, לא קיבל כל תמורה בגינו, ובנוסף כי על פי הוראות ס' 24 לפקודת השטרות (נוסח חדש) אין חתימה מחייבת את המרשה אלא אם פעל המורשה בגבולות רשותו ממש.

 
בית המשפט בחן את יפוי הכח שניתן ע"י החייב ולא מצא כל
הגבלה או צמצום לשמוש בחשבון לשם רכישת דירה דווקא.לפיכך, קבע בית המשפט כי הנתבע לא הצליח לבסס את גרסתו בדבר הגבלת השליחות ולפיכך נקבע כי השליחות לא היתה מוגבלת כפי שנטען על ידו.לעומת זאת קבע בית המשפט כי חזותו החיצונית של השיק וביחוד פרטי הנתבע יוצרים מצג מסוים כלפי מקבל השיק וצפי כי השיק יכובד.
 
לאור זאת דחה בית המשפט את בקשת ההתנגדות.
 
ת.א. 159448/02 בבי"מ השלום בת"א
 
רח' דרך מנחם בגין 55, תל אביב- 67133
טל. 03-5610454 פקס. 03-5610455
משרדנו חבר בארגונים הבינלאומיים:
 
  משרדנו מיוצג במדינות אלו:
Guyana Isle of Man Macedonia Mali Malta Martinique Mauritania Mauritius Namibia Netherlands New Zealand Nigeria Norway Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Puerto Rico Romania Russian Federation Salvador Samoa Senegal Singapore South Africa Spain Sri Lanka Swaziland
 
     

בניית אתרים - ג'ינט פיתוח