בלי איום מאסר – לא יגבו חובות

   

לאחרונה אנו עדים להתבטאויות התומכות בביטול הליכי המאסר כמכשיר לגביית חובות אזרחיים. העניין הפך לאקטואלי בשל הצעת רפורמה מטעם משרד המשפטים, הכוללת ביטול ההליך לגבי חובות הנמוכים מ 500,000 ש"ח.

 
נימוקי התומכים בביטול הנם בעיקרם מוסריים. למשל, נכתב כי "מדינת ישראל היא הדמוקרטיה היחידה בעולם המערבי שהליכי מאסר לשם גביית חובות נותרו בספר חוקיה". לאור זאת, מן הראוי להבהיר את המצב:
 
כשמדובר ב"מאסר חייבים", הכוונה היא להליך שהיה קיים במדינות המערב עד למחצית המאה ה – 19, ועל פיו נאסרו חייבים עניים בבתי סוהר מיוחדים. ב - 1833 ביטלה ארה"ב את מאסר החייבים וב - 1869 עשתה זאת אנגליה. מאז הופסק מאסר חייבים עניים וגם בישראל אין מאסר חייבים.
מאידך, ארצות המערב מאפשרות מאסר של בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, למרות יכולתו הכלכלית. ניתן לראות זאת בחוק הגרמני, האירי, האנגלי והאמריקאי.
החוקים דורשים בדיקה מקדמית בדבר יכולותיו הריאליות של החייב, ומתן צו לתשלומים בשיעור המתבסס על בדיקה זו. אם החייב מתעלם מהצו, יכול בית המשפט להורות על מאסרו בגין ביזיון בית המשפט. 
בישראל, לאחר שהעניין נדון בעליון, ועבר שינויי חקיקה, קיים מצב דומה. חייב עני המעונין לפרוע את חובותיו על פי יכולתו האמיתית, יכול לעשות זאת ללא חשש מאסר. כבר בטופס האזהרה אותו הוא מקבל, מוצע לו לשלם את חובו או להציע תשלומים נוחים מיוזמתו. הוא יכול אף לבקש "חקירת יכולת" לשם הוכחת מצבו הכלכלי. רק
אם יתעלם ביודעין מהאפשרויות העומדות לרשותו, או לא ימלא אחר צו שיפוטי, יחשב כ"משתמט בעל יכולת", ויובא לפני שופט. 
 
הגבלת פעולות האכיפה לרכושו של החייב בלבד, כמוצע בהצעת הרפורמה, לא תספיק. זאת, משום שהחוק מעניק לחייב אפשרויות "חוקיות" רבות לסכל את גביית החוב, כגון העברת בעלות פיקטיבית על רכוש. העוסקים בתחום זה נתקלים מדי יום בחייבים הדורשים בתוקף להפחית סכומים ניכרים מהחוב, תוך "איום" בשימוש באמצעים החוקיים העומדים לרשותם, לסיכול אפשרויות הגבייה, באם דרישתם לא תתקבל.
ההתראה שמקבל החייב המשתמט על הוצאת פקודת מאסר כנגדו, הנה הנשק האפקטיבי האחרון כמעט, שנותר לבעל החוב הניזוק. התראות אלה מניבות כ – 20% מהחובות הנגבים - עובדה האומרת דרשני. אם יבוטל גם הליך זה, ספק אם ניתן יהיה לגבות חובות במדינה, ופסקי הדין יישארו כאבן שאין לה הופכין תוך התערערות האמון במערכת המשפטית, פגיעה קשה במערכת הכלכלית, ופריחה של "גבייה אלטרנטיבית".
טוב יעשה משרד המשפטים, אם ישקול מחדש את הצעתו זו.
 
 
הכותב הנו עו"ד וחבר בועדת ההוצאה
לפועל של לשכת עורכי הדין
 
 
רח' דרך מנחם בגין 55, תל אביב- 67133
טל. 03-5610454 פקס. 03-5610455
משרדנו חבר בארגונים הבינלאומיים:
 
  משרדנו מיוצג במדינות אלו:
Guyana Isle of Man Macedonia Mali Malta Martinique Mauritania Mauritius Namibia Netherlands New Zealand Nigeria Norway Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Puerto Rico Romania Russian Federation Salvador Samoa Senegal Singapore South Africa Spain Sri Lanka Swaziland
 
     

בניית אתרים - ג'ינט פיתוח