"אתם שואלים - המומחים עונים"

   

בעל הדירה שאני שוכר דרש ממני, וקיבל, ערבות בנקאית. האם הוא יכול לפדות אותה בכל רגע, גם בלי ליידע אותי? האם יש לי דרך למנוע זאת?

 
בעיקרון, ערבות "רגילה" קשורה בתוכנה ובהיקפה לחיוב שבגינו ניתנה. אי לכך, טענת הגנה שיש תמיד לשוכר כלפי המשכיר עומדת גם במקרה שלנו - כלומר לברר אם יש עילה למימוש הערבות. לעומת זאת, הערבות הבנקאית האוטונומית (שמנותקת לחלוטין מחוזה ההשכרה) מהווה בדרך כלל חיוב עצמאי ונפרד של הבנק, ולפיו בהתקיים התנאים הנקובים בערבות עצמה, ישלם הבנק למשכיר את סכומה עם הצגתה לפירעון, אפילו אם יש לשוכר טענות כלפי המשכיר, הנובעת מחוזה השכירות.  ניתן אומנם לפנות לבית המשפט בבקשה לצו שימנע את מימושה, אך זאת רק במקרים של מרמה מצד המשכיר, או בנסיבות מיוחדות, כגון התנהגות שרירותית, לחץ, נקמנות וכד'. מחלוקת חוזית לכשעצמה, אינה מספקת.
 
אני משכיר דירה ולדאבוני השוכר הפסיק לשלם לי ואינו רוצה לעזוב את הדירה. איך אני יכול לגבות ממנו את שכר הדירה, בדרכים חוקיות כמובן?
הדבר תלוי במידה רבה  בטיב הבטחונות שקיבלת ובתנאי החוזה, שלעיתים קובעים תנאים מקדמיים למימושם, כמו מכתב התראה ומתן פרק זמן מוסכם לתיקון ההפרה.
בכפוף לכך, ערבות בנקאית למשל, בהיותה הבטוחה הטובה ביותר - פרט לתשלום מראש כמובן, ניתנת למימוש מיידי (בכפוף לתנאיה). המחאה או שטר ביטחון יוגשו לבנק לפירעון, ובהיעדר פירעון יוגשו לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל כנגד השוכר או הערבים, אם ישנם כאלה, ושם יינקטו ההליכים המבצעיים השונים. בין השאר תנסה ההוצאה לפועל לעקל נכסים לשוכר ואף להוציא נגדו פקודת מאסר וכד'.
את פינוי השוכר תוכל להשיג באמצעות הגשת תביעה לפינוי בסדר דין מקוצר לבית המשפט, כשניתן במסגרת תביעה זו לתבוע גם את הסכומים הכספיים המגיעים לך. עם קבלת פסק דין תוכל להמשיך בהליכי הגבייה.
 
•  התשובות נמסרו על ידי עו"ד יצחק אילת, המתמחה בתחום הגבייה.
 
פורסם ב"מעריב", "עסקים", 29/6/04.
 
 
רח' דרך מנחם בגין 55, תל אביב- 67133
טל. 03-5610454 פקס. 03-5610455
משרדנו חבר בארגונים הבינלאומיים:
 
  משרדנו מיוצג במדינות אלו:
Guyana Isle of Man Macedonia Mali Malta Martinique Mauritania Mauritius Namibia Netherlands New Zealand Nigeria Norway Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Puerto Rico Romania Russian Federation Salvador Samoa Senegal Singapore South Africa Spain Sri Lanka Swaziland
 
     

בניית אתרים - ג'ינט פיתוח